Kobi Acil Saglık Sigortası

saglik

Çalışanlarınızda Tarhan Sigorta Güvencesi Altında!

İş yerindeki personelin yaşayacağı iş kazaları sebebi ile işveren üzerine düşecek olan sorumluluğu, personeline iş yeri dışında da destek olmak amacı ile özel hayatında yaşayacağı acil rahatsızlıkları ve müdahaleleri, zamanla ortaya çıkan meslek hastalıklarını, çalışanların iş yerine gelip gitmesi dahil olmak üzere, işin sürekliliği çerçevesinde işverenin üzerine düşecek tüm riskleri teminat altına alan ve her şeyden önemlisi bu riskleri ayrı poliçelerde değil, tek bir poliçede birleştiren geniş kapsamlı bir sigortadır.

Kobi Acil Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

 • Ferdi Kaza Sigortası Yaşam Kaybı Teminatı
 • Ferdi Kaza Sigortası Sürekli Sakatlık Teminatı
 • Ferdi Kaza Sigortası Tedavi Masrafları
 • İşveren Mali Mesuliyet Teminatı
 • Acil Sağlık Sigortası
 • Tarhan Sigorta 7/24 Yardım Hizmetleri Teminatı

 

Ferdi Kaza

Yaşam kaybı (Kişi Başı), Sürekli Sakatlık (Kişi Başı) ve Tedavi Masrafları (Kişi Başı) güvence altına alınmaktadır.

İşveren Mali Sorumluluk

İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları, işverence sağlanan bir araçla toplu taşıma, görevle gönderme, T.C. dışında meydana gelen iş kazaları, manevi tazminat talepleri ve meslek hastalıkları sonucunda işverenin hukuki sorumluluğu nedeni ile sosyal sigortalar kurumuna tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek sosyal sigortalar kurumunun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat taleplerini teminat altına almaktadır.

Acil Sağlık

Acil Hastalıklar listesinde belirtilen ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucunda meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde müdahale edemediği hallerde sigortalının hayatını tehlikeye sokan durumlar (Ameliyat Masrafları, Hastane Tedavi Masrafları ve Yoğun Bakım Masrafları) teminat altına alınmaktadır.

7/24 Danışmanlık Hizmeti

 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Anahtar işleri
 • İş yerinde kalan kişinin kurtarılması
 • Cam işleri
 • Doktor ve ambulans gönderilmesi
 • Güvenlik hizmeti
 • İş yerinde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması
 • Yaşam kaybı halinde cenaze nakli
 • Sigortalı faturalarının ödenmesi
 • Tıbbi danışmanlık hizmeti
 • Profesyonel iş yeri hizmetleri organizasyonu
 • Bilgi ve organizasyon servisi
 • Hizmetlerini kapsamaktadır.

 

Kobi Acil Sağlık Sigortası Avantajları;

 • KOBİ’lerimiz Acil Sağlık Sigortası teminatı ile beraber, çalışanlarının şirket dışında karşılaşabilecekleri riskler de teminat altına alınmıştır.
 • KOBİ’lerimizin, işinin yapılması gereği çalışanlarını yurt dışına göndermesi neticesinde, yurt dışında asıl işini yaptığı süre içerisinde herhangi bir iş kazasına maruz kalması sonucu işverene düşen sorumluluk, teminat altına alınmıştır.
 • İşverene karşı, çalışanın meslek hastalıkları sonucu öne süreceği tazminat talepleri poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınmıştır.
 • KOBİ çalışanlarının, iş yerine geliş ve gidişi sırasında herhangi bir zarardan dolayı işveren karşı öne sürebilecekleri tazminat talepleri teminat altına alınmıştır.
 • KOBİ’lerimize karşı ileri sürülebilecek manevi tazminat talepleri de teminat altına alınmıştır.

Not: Teminatlar, limitler, klozlar, faaliyet koluna ve poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genel Şartlar